Skip to Content

eHälsa gör sjuksköterskans arbete effektivare och patienten mer delaktig i vården 

Genom att använda ett digitalt verktyg kan sjuksköterskan lättare bedöma patientens tillstånd. Därmed effektiviseras sjuksköterskans arbete och patientens egenvårdsförmåga stärks.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top